Psychotherapie voor ouders

 

Niet alleen kinderen en jongeren, maar ook ouders hebben soms individuele therapie nodig. Soms omdat de gevolgen van de problemen van het kind zo ingrijpend zijn dat de ouder hier ondersteuning bij nodig heeft. Soms omdat de oorzaak van de problemen van het kind te maken heeft met problemen van de ouder(s). Het kan dan gaan om psychische klachten van een ouder, relatieproblemen tussen de ouders, of onderliggende problemen die door het kind gevoeld worden, maar waar een ouder zich (nog) niet bewust van is.

 

Voor individuele therapie kunnen ouders terecht bij de GZ-psychologen en psychotherapeuten van de praktijk. Hier praten zij zelf met iemand over de problemen die er zijn, maar vooral ook over hun eigen beleving, gevoelens, gedachten en gedrag. Soms wordt oude pijn naar boven gehaald uit de eigen kindertijd, of wordt het huidige gedrag onder de loep genomen. Relatietherapie is ook mogelijk. Hiervoor gelden wel bijzondere voorwaarden met betrekking tot de vergoeding vanuit de zorgverzekering.

 

Een individueel behandeltraject voor ouders staat los van eventuele behandeling van het kind. De ouder is dus als persoon in behandeling, en niet als opvoeder. Daarmee valt de financiering ook niet meer onder de jeugdwet, maar wordt de behandeling gedeclareerd bij de zorgverzekering.