Gezins-PMT

 

Klachten van kinderen en jongeren hebben vaak weerslag op andere gezinsleden en de dynamiek binnen het gezin. Soms hebben andere kinderen binnen een gezin moeite met de aandacht die gaat naar het kind met klachten. Ook kan het zijn dat het kind met klachten voelt alsof hij/zij schuldig is aan de gezinsmoeilijkheden.

 

In gezins-PMT betrekken we iedereen bij het behandelproces. Het is belangrijk om alle gezinsleden mee te nemen in het veranderingsproces. Op het moment dat de belevingswereld van kinderen of jongeren onvoldoende begrepen wordt, ontstaat er vaak spanning. Hierdoor kan de balans in het gezin uit evenwicht raken.

 

In gezins-PMT gaat het gehele gezin aan de slag. Met behulp van deze ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapie worden patronen zichtbaar. Het gezin krijgt bijvoorbeeld een samenwerkingsopdracht. Al snel wordt dan duidelijk hoe gezinsleden met elkaar samenwerken, hoe ze communiceren en wat een ieders rol in het systeem is. Hierover gaat de Psychomotorisch Therapeut met het gezin in gesprek. Vervolgens kan nagedacht worden over alternatieven. De negatieve interactiecirkel kan doorbroken worden.

 

Gelukkig is ieder gezin ook uniek. Ieder gezin heeft krachten en kwaliteiten! In gezins-PMT zoeken we juist naar wat al wel werkt en waar op verder gebouwd kan worden. Ieder individu kan op een positieve wijze zijn of haar bijdrage leveren!

 

Doelen van gezins-PMT kunnen zijn: omgaan met boze buien, onderlinge communicatie verbeteren en/of opvoedvaardigheden vergroten.

 

Meestal bestaat gezins-PMT uit ongeveer 8 sessies, afhankelijk van de gestelde doelen. Deze vorm van behandeling wordt meestal gegeven door twee therapeuten. De Psychomotorisch Therapeut zal zich met name richten op een passend aanbod om de interactie naar voren te krijgen. De systeemtherapeut of gezinsbehandelaar richt zich met name op de interactie tussen de gezinsleden en zal dit in een gezinsgesprek verder bespreken.