Vergoedingen en tarieven

 

Behandeling leeftijd 0 t/m 17 jaar

Vanaf 2016 is de Jeugdwet ingegaan, die de Wet op de Jeugdzorg heeft vervangen. Met deze wet is de jeugdzorg overgeheveld van de zorgverzekeringswet naar de gemeenten, waaronder ook de financiering. Hiermee zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

 

THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie heeft (in 2022) contracten met de volgende gemeenten:

 

Een verwijzing naar THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie gebeurt via de gemeente en/of via de huisarts (met AGB-code).

 

Voor meer informatie over beschikbare (jeugd-)zorg en actuele wachttijden kunt u terecht op de website van Beschikbaarheidswijzer.

 

 

Behandeling leeftijd 18+

Soms doet het zich voor dat iemand gedurende de behandeling 18 jaar wordt. Op dat moment wordt de zorgverzekeringswet van toepassing. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de financiering van de zorg. Per zorgverzekeraar kan het verschillen wat je vergoed krijgt. Om erachter te komen wat je vergoedt krijgt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Let op: het eigen risico wordt nooit vergoed.

 

Informatie over behandeling, vergoeding, wet- en regelgeving treft u in de informatiebrochure.

 

THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie heeft voor 2024 met alle verzekeraars een contract.

 

Behandeltarieven

Voor zelfbetalers hanteren wij de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bij betaling via de gemeenten hanteren wij de tarieven van Regio Zuid Oost Utrecht (ZOU).

In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen de zorgkosten zelf te betalen.

 

 

 

Laatste update: 11-05-2022