Visie

 

THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie biedt hulp aan kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar. Bij ons kun je aankloppen als je wel wat extra hulp kunt gebruiken. In de praktijk betekent dat een luisterend oor bieden voor jouw problemen, gedachten en denkbeelden. Op deze website is heel veel informatie te vinden over allerlei problemen zoals gedragsproblemenemotionele problemensociale problemen en ontwikkelingsproblemen. Je kunt altijd contact opnemen met ons voor een intakegesprek.

 

Vertrouwen

Soms is een gesprek voldoende. Met ons kun je in alle beslotenheid praten. Ook als je een geheim hebt dat je aan niemand durft te vertellen, dan kun je dat bij ons kwijt. Wij mogen namelijk dingen die jij vertelt, niet doorvertellen als jij dat niet wilt! Dat is erg belangrijk voor het vertrouwen. Soms is er meer voor nodig. Als je het moeilijk vindt om te praten is er ook de mogelijkheid om niets te zeggen en gewoon te spelen bij ons in de (spel)kamer op de praktijk.

 

Eens of twee keer per week kun je bij ons langskomen om te praten of te spelen. Soms duurt dit een paar weken. Maar je kunt ook maanden en zelfs jaren terugkomen bij ons. Wij zijn er om je te helpen met depressies, angsten en problemen. Je zult zien dat je sterker bent dan je soms denkt. Samen proberen we jouw problemen aan te pakken!

 

Problemen kindertijd (voor ouders)

Wij zijn erg begaan met de geestelijke gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Problemen in de kindertijd kunnen ontstaan op allerlei gebieden en door allerlei factoren. De psycholoog en de orthopedagoog onderzoeken op welke gebieden de problemen ontstaan zijn (psychisch, sociaal, emotioneel, cognitief, lichamelijk) en waardoor ze ontstaan zijn (biologische, psychische, opvoedkundige en/of sociale factoren).

 

Daarna kan een psycholoog of orthopedagoog samen met het kind of de jongere en eventueel de ouders aan de slag gaan om de problemen op te gaan lossen. Dit kan door middel van individuele therapie, speltherapie, groepstherapie en/of pedagogische begeleiding van de ouders. Soms kan gezinstherapie helpen de spanning in het gezin af te laten nemen.