Psychotrauma

 

Wanneer er een heftige gebeurtenis plaatsvindt in jouw leven kun je hierdoor psychische problemen krijgen. Niet alle kinderen die iets heftigs meemaken krijgen hierdoor problemen. Wanneer dit wel gebeurt noemen we dit (psycho)trauma. Je kunt na een heftige gebeurtenis last krijgen van slaapproblemen, nachtmerries, irrationele gedachten of dwanghandelingen. Je kunt je angstig voelen of juist afsluiten voor emoties. Ook kan het zo zijn dat je alcohol of drugs gaat gebruiken

 

Je ouders, juf of meester kunnen dit aan jou merken wanneer jouw gedrag verandert na een heftige gebeurtenis, bijvoorbeeld door wat je vertelt, tekent of bij het spelen.

 

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij psychotrauma.

 

Bij psychotrauma kunnen je ouders meer uitleg krijgen over hoe de heftige gebeurtenis invloed heeft gehad op jou en hoe zij jou kunnen helpen om deze gebeurtenis goed te verwerken. Dat noemen we psycho-educatie en ouderbegeleiding.

 

Een andere therapiemogelijkheid is traumagerichte therapie. Hierbij gaan we aan de slag met om de angst en het vermijdingsgedrag dat het trauma opgeroepen heeft te verminderen. Er zijn verschillende vormen van traumagerichte therapie.

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) kan ingezet worden wanneer je last blijft houden van een heftige of schokkende ervaring. Het is bij deze therapie belangrijk dat er een specifieke gebeurtenis is waar je last van blijft houden, bijvoorbeeld herbelevingen of nachtmerries na een ongeluk. Bij EMDR wordt aan je gevraagd om terug te denken aan de gebeurtenis terwijl je naar bewegingen kijkt die de therapeut met zijn of haar hand maakt. Door deze bewegingen wordt je afgeleid en zal de herinnering minder heftig worden.

 

Exposure is ook een van de behandelopties bij psychotrauma. Hierbij gaan we op zoek naar datgene waar jij zo bang voor bent geworden door de traumatische gebeurtenis en leren we in stapjes hoe je deze situatie niet langer hoeft te vermijden. Hierdoor zal de herinnering aan het trauma minder heftig worden.

 

Bij imaginatie- en rescriptietherapie ga je samen met de therapeut aan de slag om de herinnering aan de traumatische gebeurtenis te herschrijven. Je gaat heel precies in op elk stukje van de herinnering en denkt dan na over hoe je zou willen dat de situatie verloopt. Je beeld je in dat je deze andere uitkomst uitvoert. Op deze manier leer je jouw gevoelens in te zetten om met deze situatie om te gaan.

 

Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) wordt vaak ingezet voor kinderen en jongeren die psychische klachten krijgen na een heftige gebeurtenis. In deze therapie schrijf je het verhaal van jouw trauma op en deel je dit met iemand die voor jou belangrijk is.