Klachten

 

THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie is aangesloten bij 2 organisaties die onopgeloste klachten in behandeling kunnen nemen, namelijk de LVVP en NVO.

 

Voor 18+’ers is de klachten- en geschillenregeling van sinds 1 januari 2017 van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze regeling geldt voor volwassenen (18 jaar en ouder) en jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen. In de Jeugdwet is geen regeling opgenomen voor het indienen en behandelen van klachten. Er wordt aan gewerkt maar dat gaat langer duren dan verwacht (nog circa 2 jaar).

 

We hopen natuurlijk dat het niet zover zal komen en dat je eerst contact opneemt met je behandelaar en dat je in gesprek gaat over wat volgens jou niet goed gaat. Ook kun je terecht bij onze interne klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit 3 leden, namelijk Marijke de Leeuw, Lizzie Bakema en Mineke Woudwijk. Wil je liever je klacht bespreken met iemand buiten de organisatie, dan kun je terecht bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg:

 

 

Mocht je er toch niet uit komen met je behandelaar of wil je de klacht officieel indienen, kun je via onderstaande links met een klachtenfunctionaris in behandeling komen.