Klachten

 

THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie is aangesloten bij 2 organisaties die onopgeloste klachten in behandeling kunnen nemen, namelijk de LVVP en NVO.

 

Voor 18+’ers is de klachten- en geschillenregeling van sinds 1 januari 2017 van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze regeling geldt voor volwassenen (18 jaar en ouder) en jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen. In de Jeugdwet is geen regeling opgenomen voor het indienen en behandelen van klachten. Er wordt aan gewerkt maar dat gaat langer duren dan verwacht (nog circa 2 jaar).

 

We hopen natuurlijk dat het niet zover zal komen en dat je eerst contact opneemt met je behandelaar en dat je in gesprek gaat over wat volgens jou niet goed gaat. Ook kun je terecht bij onze interne klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit 3 leden, namelijk Marijke de Leeuw, Lizzie Bakema en Mineke Woudwijk.

Wil je liever je klacht bespreken met iemand buiten de organisatie, dan kun je terecht bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg. Cliënten onder de 18 (of hun ouders) waarvan de zorg vergoed wordt door de gemeente, kunnen met vragen en klachten contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Bel (088) 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Je kunt ook direct via de website van het AKJ een klachtenformulier invullen.

 

 

Mocht je er toch niet uit komen met je behandelaar of wil je de klacht officieel indienen, kun je met een klachtenfunctionaris in behandeling komen.

 

Heb je vragen over de behandeling, tarieven en regelgeving? Dan kun je terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

 

Sinds 1 oktober 2019 kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie Jeugd. Dit is een onafhankelijke commissie, bedoeld voor klachten over de behandeling van jongeren tot 18 jaar, die deze behandeling vergoed krijgen door de gemeente (vallen onder de Jeugdwet). Lees hier de Jeugdwet Klachtenregeling 2019.

 

Als je vragen hebt of overweegt een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kunt u contact opnemen met Tineke Ruijl van de LVVP. Je kunt ook hier het  Klachtenformulier LVVP Jeugdwet 2023 invullen.

 

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. Je kunt je  klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

 

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
telefoon 088-3712500