ODD

 

Als je ODD hebt, dan merk je aan jezelf dat je ongehoorzaam en driftig kunt zijn, vaak ruzie hebt en het moeilijk vindt om met jouw emoties om te gaan. Je kunt snel gefrustreerd raken, bijvoorbeeld wanneer er onverwachts iets verandert.

 

Je ouders, juf of meester merken dat je veel ruzie kunt maken met anderen of met hen. Ook merken ze dat je het moeilijk vindt als jij ergens de schuld van krijgt en dat jij snel boos of ge´rriteerd kunt raken.

 

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij ODD.

 

Bij ODD kunnen je ouders meer uitleg krijgen over wat er speelt in jouw hoofd, wat er gebeurt wanneer jij boos wordt of ruzie maakt en hoe jullie hier mee om kunnen gaan. Dat noemen we psycho-educatie en opvoedondersteuning.

 

Cognitieve gedragstherapie kan ook ingezet worden bij ODD. Bij deze behandeling zijn ook de ouders betrokken. Zij leren hoe ze bijvoorbeeld negatieve interactiepatronen kunnen doorbreken. Ook kan bij deze behandeling gekeken worden naar andere situaties waarin de symptomen optreden, bijvoorbeeld op school of in sociale contacten.

 

Verder is gezinsPMT een vorm van behandeling bij ODD. Meestal speelt communicatie en het ontbreken van veilige grenzen binnen het gezin een rol. Ook kunnen ouders deelnemen aan de groepstherapie Opvoeden?!

 

Wanneer er naast ODD sprake is van een andere comorbide stoornis zoals ADHD kan er medicatie voorgeschreven worden.