Oudergroep ‘Opvoeden?!’

 

Oudergroep ‘Opvoeden?!’

 

Veel opvoeders hebben een schat aan ervaring als het gaat om het hanteren van strakke regels en het houden van toezicht.

 

Opvoeders van kinderen met gedragsmoeilijkheden hebben vaak nauwelijks een periode van relatieve rust in de opvoeding gehad. Bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme is het hele proces van beschermen en loslaten behoorlijk ingewikkeld.

 

Deze oudergroep vormt een ondersteuning bij het opvoedproces. Daarnaast kunnen opvoeders die in een vergelijkbare positie verkeren ervaringen met elkaar uitwisselen. Dit creëert wederzijds begrip, erkenning en herkenning.

 

Het programma is niet dé enige oplossing voor het behandelen van gedragsmoeilijkheden. Het is een onderdeel van een multimodaal aanbod en vormt een belangrijke schakel in een geheel van oplossingsstrategieën.

 

Oudertrainingen zijn een vorm van mediatietherapie. Het gedrag van het kind wordt veranderd via een mediator, in dit geval de opvoeders. Het inschakelen van opvoeders als mediator is gebaseerd op het idee dat opvoeders en kind elkaars gedrag veelal wederzijds beïnvloeden. In de oudertraining worden handvatten aangereikt en leren opvoeders hun gedrag zo te wijzigen, dat de kans op gewenst gedrag toeneemt en ongewenst gedrag afneemt.

 

In de oudergroep wordt uitgegaan van concreet gedrag. Er wordt gekeken naar het hier en nu en naar alle factoren die dit gedrag instandhouden, versterken of verzwakken. De relatie tussen ouder en kind wordt gezien als de belangrijkste basis voor positieve gezinsinteracties. Naast gedrag bieden onderliggende cognities bieden een ingang tot verandering.

 

De handvatten die aangereikt worden zijn niet altijd nieuw. Door deel te nemen aan de training leren opvoeders even een pas op de plaats te maken en vanaf een afstand de zaken op een rij te zetten.

 

  • Voor wie?      Voor ouder(s)/verzorger(s) met kinderen met gedragsmoeilijkheden.
  • Door wie?     Saskia (PMT’er) en Paul (Psychotherapeut)
  • Waar?            PMT-zaal Theysmeyer Kinder- en Jeugdpsychotherapie
  • Wanneer?     Vanaf dinsdag 7 september. De groep vindt om de 2 weken plaatsvinden en bestaat uit 8 tot 10 sessies.