Schemagroepstherapie voor jongvolwassenen

 

Wat is schemagroepstherapie?

Schematherapie is bedoeld voor jongeren die last hebben van steeds terugkerende patronen, die ze niet kunnen veranderen, hoe graag ze dat ook willen.

 

Die hardnekkige patronen kunnen leiden tot allerlei klachten, zoals persoonlijkheidsproblematiek, angst, depressie, een eetstoornis, zelfbeeldproblemen en boosheid.

 

Het kan zijn dat je last hebt van negatieve gedachten over jezelf, angst in contact met anderen of juist veel te impulsief reageert. Meestal komen deze moeilijkheden tot uiting in de omgang met anderen, maar bijvoorbeeld ook omdat je je overspoelt voelt door gevoelens of juist te weinig gevoelens ervaart.

 

Misschien vind je het lastig om jezelf aan te passen aan verschillende situaties en belemmert dit je functioneren. Het is belangrijk te weten dat het vaak gaat om eigenschappen die bij iedereen voor komen, maar bij jou zijn ze mogelijk veel te sterk.

 

Gelukkig kun je hardnekkige patronen veranderen en meer gezond gedrag aanleren. In schematherapie leer je jouw nare gevoelens en patronen te herkennen om er uiteindelijk meer grip op te krijgen. Onderzoeken en ervaren wat er gebeurt in het contact met anderen is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst. Voor veel jongeren is het moeilijk hun behoeften aan te geven en open te zijn over hun gevoelens. Ook dat kun je oefenen in de schemagroepstherapie.

 

In een schemagroepstherapie kun je leren hier anders mee om te gaan. Door te delen wat er in je omgaat en te merken hoe jouw patronen worden geactiveerd en wat jouw patronen bij anderen oproepen, krijg je de gelegenheid om met hulp van therapeuten en groepsleden nieuwe ervaringen op te doen.

 

Voor wie?

Deze groepstherapie is voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar die meer inzicht willen krijgen in hun schema’s en modi en dit willen delen met anderen. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie aangereikt en worden nieuwe vaardigheden aangeleerd en geoefend. Daarbij wordt een actieve deelname van je verwacht. Na iedere bijeenkomst worden huiswerkoefeningen meegegeven.

 

Door wie?

De groepstherapeuten van deze kortdurende schemagroepstherapie zijn Marijke de Leeuw en Tamara Lekkerkerker.

 

Wanneer?

In totaal zijn er 20 bijeenkomst, op maandagmiddag van 3 tot half 5. We starten op 1 februari bij voldoende aanmeldingen.