Astrid – Stagiaire Speltherapie

Mijn naam is Astrid van de Vate en ik loop komend jaar (2022-2023) mijn masterstage Speltherapie bij THEYS Kinder- en Jeugdpsychotherapie. Ik ben 47 jaar oud en studeer, naast mijn werk in de kinderopvang, aan de Christelijke Hogeschool Ede. Het fascineert me dat ieder kind moet leren lopen en praten, maar dat spel niet hoeft te worden aangeleerd: het is de taal van het kind die het van nature al bezit. Ik kijk er naar uit om veel op de stageplek te gaan leren.

Lizzie – Teamleider Jeugd en Orthopedagoog/Onderwijskundige

Mijn naam is Lizzie Bakema en binnen de praktijk ben ik werkzaam als Orthopedagoog en Onderwijskundige. Daarnaast ben ik sinds november 2022 Teamleider Jeugd. Dit betekent dat ik interne processen van aanmelding tot aan intake stroomlijn. Mijn ervaring heb ik opgedaan binnen het onderwijs en de specialistische Jeugd GGZ. Je kunt bij mij terecht voor psychologisch onderzoek, gesprekstherapie en ouderbegeleiding. We bekijken (onderzoeken) je klachten en nemen die mee in een persoonlijk plan dat vooral positief, activerend en versterkend werkt, maar waarbinnen ook ruimte is om persoonlijke dingen te bespreken en te kunnen verwerken. Daarnaast kan ik ondersteuning bieden in leren, dit door te onderzoeken hoe jij in elkaar steekt, wat voor jou wel/niet werkt en wat jou motiveert. Binnen de praktijk ben ik tevens aanmeldcoördinator en aanspreekpunt voor verwijzers en externen, die meer over onze praktijk willen weten, vrijblijvend advies willen of de samenwerking met onze praktijk zoeken.

Mineke – Psycholoog in opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Mijn naam is Mineke Woudwijk. Ik ben werkzaam als kinder- en jeugdbasispsycholoog. Ik heb in 2018 mijn klinische stage afgerond binnen de afdeling Medische Psychologie van het Diakonessenhuis in Utrecht. Verder heb ik onderzoek gedaan naar de oudertraining ‘Pittige jaren in de wijk’. Ik ben ook werkzaam als gedragswetenschapper bij een tweedelijnszorg organisatie voor jongeren, ouders en het onderwijs.¬† Vanaf september 2022 ben ik in opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.